cách viết CV xin việc gây ấn tượng

CV xin việc nào dễ gây mất thiện cảm với nhà tuyển dụng?

Những CV dạng này không có gì ấn tượng hoặc đặc biệt, rất dễ bị lu mờ trong hàng tá CV của những ứng viên